Dự báo mỗi năm tăng thêm 1,2 triệu người tham gia BHXH

Theo D.Thu/nld.com.vn

Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa công bố báo cáo xu hướng lao động và xã hội Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, dự báo giai đoạn 2019 - 2021, số người tham gia BHXH tăng thêm bình quân 1,2 triệu người/năm, thêm khoảng 90.300 người hưởng chế độ hưu trí mỗi năm và số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng bình quân mỗi năm gần 740.000 người. Đánh giá xu hướng lao động và xã hội đến năm 2021 cho thấy tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số từ 15 tuổi trở lên giảm nhẹ (76,06% năm 2019 và 75,48% năm 2021).

Quy mô lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tăng 55,76 triệu người năm 2019 và 56,62 triệu người năm 2021. Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ đạt 23,14% năm 2019 và 25,82% năm 2021. Năm 2019, tiền lương danh nghĩa bình quân của lao động làm công hưởng lương đạt 6,15 triệu đồng/tháng và tăng lên 6,53 triệu đồng vào năm 2021.

Công nhân Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (quận Bình Tân, TP HCM) được trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT Ảnh: AN CHI
Công nhân Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (quận Bình Tân, TP HCM) được trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT Ảnh: AN CHI

Báo cáo cũng khuyến nghị để thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, cần chú trọng công tác tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách BHXH, BHYT.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi các chính sách giảm nghèo theo hướng giảm dần chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ cho vay, có điều kiện; tách nhóm đối tượng BHXH ra khỏi nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo, từ đó có cơ sở để thiết kế và thực hiện chính sách giảm nghèo một cách có hiệu quả.