Sẽ tiến hành cải cách toàn diện chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp

Sẽ tiến hành cải cách toàn diện chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thời gian tới, nhiều chính sách hỗ trợ sẽ được ban hành liên quan đến doanh nghiệp (DN), người lao động; cùng với đó sẽ tiến hành cải cách toàn diện chính sách tiền lương trong khu vực DN. Nhà nước chỉ can thiệp vào lương tối thiểu để làm cơ sở cho DN và người lao động thỏa thuận…
Vấn đề tiền lương, thù lao, thưởng tại các công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Vấn đề tiền lương, thù lao, thưởng tại các công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Việc sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để đồng bộ và thống nhất trong thực hiện vấn đề tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý, kiểm soát viên và quản lý hoạt động của ban kiểm soát tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TMHH MTV) 100% vốn Nhà nước hiện nay là cần thiết.
Cải cách tiền lương là nhiệm vụ hết sức cần thiết, cấp bách

Cải cách tiền lương là nhiệm vụ hết sức cần thiết, cấp bách

Trao đổi về các giải pháp cải cách chính sách tiền lương, TS. Bùi Sỹ Lợi - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc cải cách tiền lương để tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách.
Các yếu tố tác động đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam giai đoạn 2005-2021

Các yếu tố tác động đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam giai đoạn 2005-2021

Nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố tác động đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả mẫu, phân tích hồi quy đa biến, nguồn dữ liệu thứ cấp lấy từ Tổng cục Thống kê, gồm có 306 quan sát, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố tác động cùng chiều đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam gồm: Tiền lương, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo ngành, vốn đầu tư nước ngoài theo ngành và sự thay đổi trong tăng trưởng ngành, riêng lao động theo ngành có tác động ngược chiều đến năng suất lao động.
Cải cách tiền lương: Đặc biệt quan tâm đến giáo viên mầm non, tiểu học

Cải cách tiền lương: Đặc biệt quan tâm đến giáo viên mầm non, tiểu học

Trong năm 2023, trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó, đặc biệt quan tâm vấn đề lương, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học. Có giải pháp khắc phục tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc.
'Hoán - chuyển' môi trường lao động - bài toán cần lời giải

'Hoán - chuyển' môi trường lao động - bài toán cần lời giải

Thời gian gần đây có hiện tượng nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Nhà nước trong tuổi lao động xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân rồi chuyển sang khu vực tư nhân. Cũng có những sinh viên khá, giỏi ra trường không có nhu cầu làm việc trong cơ quan nhà nước. Họ không muốn phải bỏ ra vài trăm triệu đồng “xoay, chạy”, xin xỏ để có việc rồi nhận về mỗi tháng bốn, năm triệu đồng; phải chia đủ cho ăn mặc, phương tiện, xăng xe, điện thoại, hiếu hỷ,... Thực trạng này bị các thế lực thù địch, thành phần phản động xuyên tạc, quy chụp, nói xấu chế độ ta.