Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý II

Theo daibieunhandan.vn

Dự báo quý II/2022, tình hình tiếp tục khả quan hơn quý I/2022 khi có 82,3% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn và giữ ổn định, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm xuống còn 17,7%.

Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý II - Ảnh 1

(*) Theo báo cáo điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý bao gồm 5.472 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 6.270 doanh nghiệp ngành xây dựng đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có tới 64,2% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2022 so với quý IV/2021 tốt lên và giữ ổn định, 35,8% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Dự báo quý II/2022, tình hình tiếp tục khả quan hơn quý I/2022 khi có 82,3% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn và giữ ổn định, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm xuống còn 17,7%.