Dự toán bội chi ngân sách khoảng 4,42% GDP trong năm 2023

Tại dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội quyết định, dự kiến tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước bình quân khoảng 4,42% GDP.

Dự toán bội chi ngân sách khoảng 4,42% GDP trong năm 2023 - Ảnh 1

Nguồn: Bộ Tài chính