Duy trì phát hành trái phiếu chính phủ thường xuyên để hỗ trợ thị trường vốn

Duy trì phát hành trái phiếu chính phủ thường xuyên để hỗ trợ thị trường vốn

Đại diện Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhấn mạnh, việc phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) cần phải được duy trì thường xuyên để hỗ trợ phát triển thị trường vốn trong nước, tạo lãi suất chuẩn để các công cụ nợ khác trên thị trường tham chiếu theo thông lệ quốc tế.
Tăng mạnh đầu tư công, chấp nhận bội chi ngân sách, tạo hiệu ứng “số nhân”

Tăng mạnh đầu tư công, chấp nhận bội chi ngân sách, tạo hiệu ứng “số nhân”

Bàn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đại biểu Quốc hội các Khóa IX, XII, XIII, TS. Trần Du Lịch cho rằng, nên mạnh dạn tăng bội chi ngân sách, đồng thời phát hành trái phiếu Chính phủ để mở rộng đầu tư công, từ đó tạo ra hiệu ứng “số nhân”. Kinh nghiệm từ giai đoạn 2011 - 2016 cho thấy, khi Quốc hội tăng đầu tư công, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, nông thôn mới đã tạo nên cú kích lớn, góp phần phục hồi nền kinh tế.