Dược phẩm Cửu Long bị xử phạt 60 triệu đồng

Mai Ka (HQ Online)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 60 triệu đồng vì lỗi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Dược phẩm Cửu Long bị xử phạt 60 triệu đồng

Công ty đã không nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và Báo cáo thường niên năm 2011 cho UBCKNN đúng thời hạn theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Với hai lỗi vi phạm trên, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long với số tiền 60 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long là một trong những thương hiệu mạnh của tỉnh Vĩnh Long, với 35 năm kinh nghiệm. Hiện DCL đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.