EU viện trợ không hoàn lại 114 triệu Euro phát triển ngành y tế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Liên minh châu Âu (EU) công bố khoản viện trợ không hoàn lại 114 triệu Euro cho Việt Nam trong việc thực hiện các cải cách ngành y tế và thực hiện các kế hoạch, chương trình để tiến đến các cải cách trên trong giai đoạn 2015-2017.

 EU viện trợ không hoàn lại 114 triệu Euro phát triển ngành y tế
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (hàng trên, bên phải) và Tân Cục trưởng, Cục Châu Á, Trung Á/Vùng Vịnh và Thái Bình Dương Pierre Amilhat đã ký kết hiệp định. Nguồn: internet

Khoản viện trợ này được ghi rõ trong Hiệp định Tài chính “Chương trình Hỗ trợ Chính sách Ngành y tế giai đoạn 2: Hướng tới Công bằng và Chất lượng của dịch vụ Y tế (EU-HSPSP 2)” do  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt cho Chính phủ Việt Nam và Tân Cục trưởng, Cục Châu Á, Trung Á/Vùng Vịnh và Thái Bình Dương (thuộc Tổng cục Phát triển và Hợp tác, EU) Pierre Amilhat đã  ký vào chiều ngày 4/12/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính. 

Khoản viện trợ này gồm 2 hợp phần:  Một là, hỗ trợ ngân sách ngành Y tế với khoản viện trợ tối đa của EU là 100 triệu Euro.

Hai là, hỗ trợ bổ sung với tổng chi phí dự kiến từ nguồn của EU là 14 triệu Euro, trong đó Quỹ hỗ trợ kỹ thuật của EU cho y tế được phân bổ 5,2 triệu Euro; đồng tài trợ với WB cho dự án “Giáo dục và đào tạo chuyên môn y tế (HPET)” được phân bổ 8,3 triệu Euro và 0,5 triệu Euro phân bổ cho giám sát, đánh giá và kiểm toán Quỹ hỗ trợ Kỹ thuật của EU cho y tế.

Chương trình hỗ trợ trên sẽ  ưu tiên tập trung vào 10 tỉnh được coi là nghèo nhất: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Kon Tum, Gia Lai, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái và Đắc Nông.

Theo hiệp định, mục tiêu chung của chương trình là giảm nghèo bền vững và tăng trưởng hài hòa tại Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và chất lượng phù hợp với chiến lược quốc gia phát triển ngành y tế Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể là hỗ trợ đạt được đúng lúc các mục tiêu chính sách của ngành được vạch ra trong kế hoạch 5 năm của ngành y tế (2011-2015). Chương trình cũng đóng góp cho việc xây dựng chính sách và kế hoạch y tế cho giai đoạn 2016-2020.

Hỗ trợ sẽ tập trung vào việc thúc đẩy lộ trình bao phủ y tế cho toàn dân; cải thiện tiếp cận và chất lượng dịch vụ ở tuyến dưới (huyện và xã) và qua đó, đóng góp cho việc giảm tải bệnh viện tuyến trên.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, với Hiệp định tài chính này, EU tiếp tục khẳng định là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và EU, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ghi nhận những đóng góp to lớn của EU trong giai đoạn 2007-2013 với tổng giá trị viện trợ không hoàn lại mà EU dành cho Việt Nam là trên 300 triệu Euro trong các lĩnh vực y tế, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, du lịch, quản trị nhà nước và thương mại.