BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Phí bảo hiểm tiền gửi - nguồn lực quan trọng để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Phí bảo hiểm tiền gửi - nguồn lực quan trọng để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), BHTG là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được BHTG trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản. Có thể hiểu, BHTG là cam kết công khai của tổ chức BHTG về việc sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia BHTG bị mất khả năng thanh toán hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
Nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

“Chuyển đổi số” được coi là xu hướng tất yếu trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cũng là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Không nằm ngoài xu hướng đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với sứ mệnh của một tổ chức tài chính Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, cũng đang nỗ lực chuyển đổi số, góp phần lan tỏa, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.
Người gửi tiền cần làm gì để được bảo hiểm tiền gửi?

Người gửi tiền cần làm gì để được bảo hiểm tiền gửi?

Gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng (TCTD) là kênh đầu tư được người dân ưu tiên lựa chọn hơn cả vì tính an toàn, tiện lợi và bền vững. Tuy nhiên, nếu không may, TCTD nơi người gửi tiền bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả, người gửi tiền sẽ phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình? Nội dung này đã được quy định rõ trong Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và các văn bản khác có liên quan.
Những điểm sáng trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi 6 tháng đầu năm 2023

Những điểm sáng trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi 6 tháng đầu năm 2023

Trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động ngân hàng nước ta còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động nghiệp vụ với nhiều kết quả đáng ghi nhận thông qua những con số “biết nói”.
Mở rộng đối tượng tiền gửi được bảo hiểm nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng

Mở rộng đối tượng tiền gửi được bảo hiểm nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng

Tại Việt Nam, gửi tiền tiết kiệm qua hệ thống ngân hàng được coi là một kênh đầu tư an toàn, được người dân ưu tiên hướng đến. Ngay cả khi hệ thống ngân hàng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, thì tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết kiệm nói riêng vẫn tăng trưởng đều đặn qua từng năm.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trong đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Đồng bộ với các quy định pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền

Đồng bộ với các quy định pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền

Luật Bảo hiểm tiền gửi đánh dấu bước phát triển lớn cũng như vai trò quan trọng của chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. Theo đó, các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh tại một đạo luật riêng, độc lập, thay vì những quan hệ này được điều chỉnh tại nhiều văn bản dưới luật khác nhau của các cấp có thẩm quyền.