BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Nỗ lực vì quyền lợi của người gửi tiền

Nỗ lực vì quyền lợi của người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức bảo hiểm tiền gửi duy nhất tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Từ nguồn vốn ban đầu được cấp 1.000 tỷ đồng, tính đến hết tháng 9/2022, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt hơn 92.000 tỷ đồng, trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt gần 86.000 tỷ đồng. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xây dựng mạng lưới bảo hiểm tiền gửi với trụ sở chính tại Hà Nội và 8 chi nhánh tại các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước nhằm theo sát bước phát triển của các tổ chức tín dụng.
Các trường hợp nào được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt?

Các trường hợp nào được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt?

Một trong những nguyên tắc quan trọng được quán triệt trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2 được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ưu tiên là bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 đã trao cho Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trách nhiệm lớn hơn nhằm tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD.
Nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng

Nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng

Đối với người gửi tiền, ngoài vấn đề lãi suất, mối quan tâm hàng đầu của họ là an toàn tiền gửi. Chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã xác định phải làm tốt nhiệm vụ xây dựng và duy trì niềm tin cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Công tác truyền thông là một trong những nghiệp vụ được Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam chú trọng nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm tiền gửi, và vai trò, trách nhiệm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, từ đó góp phần nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.
Một số nội dung cơ bản người gửi tiền nên biết (kỳ 3)

Một số nội dung cơ bản người gửi tiền nên biết (kỳ 3)

Mục đích cơ bản và cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin về hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi. Để được pháp luật bảo vệ tốt nhất, người gửi tiền cần biết những nội dung cơ bản về BHTG. Mời độc giả tiếp tục cùng tìm hiểu những thông tin này.
Giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi “tín dụng đen”

Giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi “tín dụng đen”

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục tài chính để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động ngân hàng chính thức là một trong những giải pháp Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an - nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn của phóng viên về giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa, đẩy lùi “tín dụng đen”...
Tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ, nâng cao vai trò tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ, nâng cao vai trò tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta sau đại dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) giữ vững tinh thần khẩn trương, quyết tâm triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, mục tiêu chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG), tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, không ngừng đổi mới, nhằm phát huy tối đa vai trò của BHTGVN trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Nhằm cập nhật tình hình hoạt động của BHTGVN, phóng viên đã phỏng vấn ông Phạm Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN.
Một số nội dung cơ bản người gửi tiền nên biết (kỳ 2)

Một số nội dung cơ bản người gửi tiền nên biết (kỳ 2)

Mục đích cơ bản và cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin về hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi. Để được pháp luật bảo vệ tốt nhất, người gửi tiền cần biết những nội dung cơ bản về BHTG. Mời độc giả tiếp tục cùng tìm hiểu những thông tin này.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam gắn kết sứ mệnh cùng hành động

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam gắn kết sứ mệnh cùng hành động

Bám sát định hướng, mục tiêu nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã từng bước đổi mới, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm hoạt động an toàn của các tổ chức tín dụng.
Tổng nguồn vốn của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng

Tổng nguồn vốn của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2022. Theo đó, các kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2022 của BHTGVN cho thấy những dấu hiệu tích cực, đáng ghi nhận.