CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Nâng cao tính ổn định, an toàn,  khả năng chống chịu rủi ro cho thị trường chứng khoán

Nâng cao tính ổn định, an toàn, khả năng chống chịu rủi ro cho thị trường chứng khoán

Thời gian qua, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được, đến năm 2030, TTCK Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường...
Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Ngày 22/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2439/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025. Theo đó, giai đoạn đầu của Kế hoạch có nhiệm vụ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.
Phát triển thị trường Tài chính Việt Nam an toàn, hiện đại và bền vững

Phát triển thị trường Tài chính Việt Nam an toàn, hiện đại và bền vững

Thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, trước những tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, TTTC Việt Nam dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, việc xây dựng định hướng nhằm phát triển TTTC Việt Nam theo hướng đảm bảo an toàn, hiện đại, bền vững là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.
Chùm ảnh Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022

Chùm ảnh Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022

Ngày 25/11/2022, tại TP. Đà Nẵng, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022 với chủ đề “Chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới” được Bộ Tài chính tổ chức với sự tham dự của 300 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý...
Mục tiêu ưu tiên là ổn định tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Mục tiêu ưu tiên là ổn định tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Tại các phiên thảo luận tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022 diễn ra ngày 25/11, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.
Chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội

Chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 25/11/2022, tại Đà Nẵng, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022 với chủ đề “Chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới” được Bộ Tài chính tổ chức với sự tham dự của 300 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhằm tìm kiếm các đề xuất, sáng kiến, giải pháp thực hiện những định hướng lớn về tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030.