GỠ VƯỚNG, THÚC GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG 2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính đôn đốc 6 địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tài chính đôn đốc 6 địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Với vai trò Tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Chính phủ về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã kiểm tra, chỉ rõ các nguyên nhân và đôn đốc 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân.
Thúc giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Thúc giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương khẩn trương phân bổ và giải ngân nguồn vốn quan trọng này.
Ưu tiên bổ sung vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm quốc gia

Ưu tiên bổ sung vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm quốc gia

Một số dự án có khả năng giải ngân đang được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thấp hơn so với nhu cầu vốn là một trong những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án quan trọng quốc gia. Do đó, cần ưu tiên bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án này để đảm bảo nhu cầu triển khai dự án.
Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành

Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành

Đến nay, việc quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty còn nhiều tồn tại, có tới hơn 13.700 dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán, chiếm 18,9% dự án hoàn thành. Để đảm bảo quyết toán đúng quy định, cần kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý vi phạm trong công tác này.