KỲ VỌNG NHIỀU HIỆU ỨNG TÍCH CỰC CHO THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Các quy định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (5/3/2023).