TĂNG CHẤT CHO THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Ổn định lại thị trường và tăng niềm tin cho nhà đầu tư

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Ổn định lại thị trường và tăng niềm tin cho nhà đầu tư

Trước những dấu hiệu phục hồi rõ nét của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), chia sẻ báo chí, ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, để phát triển thị trường an toàn, lành mạnh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, từng chủ thể tham gia trên thị trường phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Phải ưu tiên tăng “chất” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phải ưu tiên tăng “chất” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh – Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho rằng, việc tăng chất cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) không thể là hành động trong "ngày một ngày hai" mà phải cần có một quá trình xây dựng và hình thành văn hóa thị trường về tính chuyên nghiệp, minh bạch của doanh nghiệp phát hành.
Xếp hạng tín nhiệm góp phần tăng chất cho thị trường vốn

Xếp hạng tín nhiệm góp phần tăng chất cho thị trường vốn

Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FiinRatings cho rằng, xếp hạng tín nhiệm là một phần của hệ thống thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, góp phần làm minh bạch hóa thị trường, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu cải thiện

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu cải thiện

Sau khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ, kể từ quý II/2023, tình hình thị trường TPDN có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại.