EVNNPC nỗ lực vượt khó, đồng lòng, chung sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

PV.

Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, trong năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã nỗ lực vượt khó, đồng lòng, chung sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN trao tặng bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN trao tặng bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo EVNNPC, tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của EVNNPC đạt 86,3 tỷ kWh, trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 64,43% (tăng 4,87%), quản lý tiêu dùng chiếm 28,67% (tăng 3,95%);  thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,79% (tăng 29,64%), nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,61% (tăng 8,91%); các thành phần hoạt động khác chiếm 2,51% (tăng 15,01%). Với kết quả này, EVNNPC là đơn vị có điện thương phẩm lớn nhất trong 5 tổng công ty phân phối.

Chủ tịch Đỗ Nguyệt Ánh trao tặng Giải Nhất cho Công ty Điện lực Hưng Yên đơn vị dẫn đầu trong năm 2022.
Chủ tịch Đỗ Nguyệt Ánh trao tặng Giải Nhất cho Công ty Điện lực Hưng Yên đơn vị dẫn đầu trong năm 2022.

Trong năm qua, EVNNPC tập trung triển khai các biện pháp để giảm tổn thất điện năng, đặc biệt trên lưới điện trung, hạ áp nên tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện trung, hạ áp đều giảm sâu, tổn thất lưới điện trung áp giảm 0,20%, tổn thất lưới điện hạ áp giảm 0,41% so với năm 2021. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tổng công ty năm 2022 thực hiện 4,30%, giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn 0,1% so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Tổng công ty đã đảm bảo vận hành an toàn, ổn định 27 trung tâm điều khiển xa tại các công ty điện lực tỉnh; hoàn thành toàn bộ chương trình xây dựng trung tâm điều khiển và cải tạo chuyển đổi toàn bộ 278 TBA 110kV đang vận hành sang chế độ trực từ xa/không người trực.

Về hoạt động kinh doanh dịch vụ khách hàng, năm 2022, EVNNPC đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 2.594 khách hàng trung áp. Thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 3,78 ngày, giảm 3,22 ngày so với quy định của EVN; giảm 0,33 ngày so với năm 2021.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tính đến hết tháng 12/2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn EVNNPC đạt 84,45%, vượt 13,05% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2022; 100% dịch vụ được thực theo phương thức điện tử; 100% dịch vụ điện được trực tuyến mức độ 4 được cung cấp và số khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến mức độ 4 với tỷ lệ đạt 99,95%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng, kết thúc năm 2022, EVNNPC đã thực hiện khởi công được 98/98 dự án, đạt 100% kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2021; đóng điện được 62/60 dự án đạt 103,3% kế hoạch.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, Tổng công ty đã trở thành đơn vị tiên phong trong ngành Điện nhờ thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ số hóa và công nghệ thông tin như: Số hoá dữ liệu; số hoá quy trình nghiệp vụ; tương tác trên không gian số; áp dụng công nghệ mới, tự động hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn thông tin...

Tính đến hết năm 2022, EVNNPC đã hoàn thành 11/11 nhiệm vụ EVN giao chung các Tổng công ty giai đoạn 2021-2022 và hoàn thành 8/12 nhiệm vụ Tổng công ty đăng ký với Tập đoàn đến năm 2025.

Năm 2023, EVNNPC xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN đó là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". Với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tổng công ty.

EVNNPC sẽ nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Vận hành xử lý tồn tại, khiếm khuyết lưới điện 110kV năm 2022 và kế hoạch năm 2023 để giảm thiểu sự cố, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu sự cố 110kV EVN giao.

Đồng thời, thực hiện tốt việc giảm tổn thất điện năng; thường xuyên nâng cao chất lượng quản trị các chỉ tiêu sự cố, độ tin cậy cung cấp điện từ cấp đơn vị cơ sở theo đúng hướng dẫn của Tổng công ty; tập trung nhiều giải pháp đảm bảo giảm thiểu sự cố lưới điện trung, hạ áp trong năm 2023. Thực hiện nghiêm túc an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên...