FMEA - Công cụ phát hiện lỗi sai tiềm ẩn hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Việc xác định lỗi sai tiềm ẩn nhằm nhanh chóng đề ra giải pháp khắc phục và thực hiện giải pháp cải tiến chất lượng sản phẩm là mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới. Do đó, sự xuất hiện của công cụ FMEA sẽ giúp doanh nghiệp đi vào nhận diện và đánh giá những hậu quả cùng rủi ro tiềm ẩn của quy trình.

FMEA - Công cụ phát hiện lỗi sai tiềm ẩn hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm - Ảnh 1