Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

5S là một phương pháp rất hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và nâng cao năng suất của doanh nghiệp. Mục tiêu chính của 5S là xây dựng ý thức cải tiến cho mọi người tại nơi làm việc; xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người; phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế; xây dựng cơ sở để đưa vào các kỹ thuật cải tiến.
FMEA - Công cụ phát hiện lỗi sai tiềm ẩn hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm

FMEA - Công cụ phát hiện lỗi sai tiềm ẩn hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm

Việc xác định lỗi sai tiềm ẩn nhằm nhanh chóng đề ra giải pháp khắc phục và thực hiện giải pháp cải tiến chất lượng sản phẩm là mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới. Do đó, sự xuất hiện của công cụ FMEA sẽ giúp doanh nghiệp đi vào nhận diện và đánh giá những hậu quả cùng rủi ro tiềm ẩn của quy trình.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Môi trường được hình thành để nhận tài trợ vốn từ các nguồn khác nhau, từ đó phân phối các nguồn vốn này để hỗ trợ cho việc thực hiện các dự án hoặc các hoạt động cải thiện, bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, hệ thống Quỹ Bảo vệ môi trường nói chung và Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nói riêng đã trở thành công cụ quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả việc thu hút đầu tư xử lý, cải thiện ô nhiễm môi trường. Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và rút ra một số kinh nghiệm, khuyến nghị để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 Nghiêm cấm việc nhận hỗ trợ từ đơn vị được kiểm toán

Nghiêm cấm việc nhận hỗ trợ từ đơn vị được kiểm toán

Đó là một trong những nội dung tại Công điện số 786 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa được Tổng KTNN Hồ Đức Phớc ký ban hành ngày 21/7.
Công cụ trái phiếu chính phủ hỗ trợ giảm lãi suất

Công cụ trái phiếu chính phủ hỗ trợ giảm lãi suất

Việc giảm lãi suất được nhắc đến nhiều năm, đặc biệt là thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Nhưng giảm lãi suất đến mức nào đúng với kỳ vọng của Chính phủ và mong đợi của doanh nghiệp (DN), là câu chuyện đáng để bàn.