Gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

pv.

Ngày 20/8, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết,sản xuất nông nghiệp thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng kể. Năm 2014, tăng trưởng nông nghiệp bình quân trên 3%/năm, đời sống nông dân tăng gấp 2 lần so với năm 2010; nông thôn mới thành hiện thực ở nhiều vùng trong cả nước với 10% số xã hoàn thành 19 tiêu chí.

Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn như: sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa bền vững; tính cạnh tranh của sản phẩm chưa cao; đời sống nông dân còn thấp... đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn diện hiện nay lại là một thách thức lớn với ngành Nông nghiệp.

Bởi vậy, Hội thảo sẽ là cơ hội để các đại biểu phân tích, kiến nghị các chính sách nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, cạnh tranh được với các sản phẩm nông nghiệp của khu vực và thế giới, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.