Giá bán 141 loại sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Theo thesaigontimes.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với 141 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các công ty thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính.

Giá bán 141 loại sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi
Bộ Tài chính vừa thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với 141 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nguồn: internet

Theo bảng công bố giá, Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam có 34 nhãn hàng, Công ty Nestlé Việt Nam có 18 nhãn hàng, Công ty TNHH dinh dưỡng 3A Việt Nam có 42 nhãn hàng, và Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam có 47 nhãn hàng được quy định cụ thể mức tối đa cho giá bán buôn.

Mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký này có hiệu lực thực hiện từ ngày 11/6/2014. Từ bảng giá bán buôn đã đăng ký, các doanh nghiệp sẽ đưa ra mức giá trần bán lẻ khuyến nghị đối với các đại lý. Mức giá bản lẻ tối đa đến người tiêu dùng, theo quy định, chỉ được cao hơn mức trần bán buôn nhiều nhất là 15%.

Mời download danh sách giá bán buôn các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Tài chính: danh sach.pdf

*Tít bài do FinancePlus.vn đặt lại