Gia tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp

Võ Thy Trang

Thời gian qua, Agribank không ngừng đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, nỗ lực đưa dịch vụ ngân hàng đến địa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa của cả nước, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn.

Nhân viên Agribank Thanh Hóa - Chi nhánh Yên Định hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Nguồn: Agribank.
Nhân viên Agribank Thanh Hóa - Chi nhánh Yên Định hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Nguồn: Agribank.

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ

Bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong của ngân hàng thương mại (NHTM) 100% vốn nhà nước trong triển khai chính sách tiền tệ và chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tính đến tháng 6/2023, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng 65% dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “tam nông” tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, mỗi năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng áp dụng lãi suất ưu đãi đối với sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Agribank đang triển khai hiệu quả một số chương trình tín dụng chính sách và 03 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank triển khai cho vay đến 100% số xã trên toàn quốc với dư nợ đạt hơn 600.000 tỷ đồng với 2,2 triệu khách hàng, trong đó trên 50% nguồn vốn cho vay xây dựng nông thôn mới để đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp giúp nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực; gần 35% nguồn vốn đầu tư cho dịch vụ thương mại; trên 15% nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…

Thông qua triển khai các chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, Agribank đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo động lực để nông nghiệp phát huy vai trò là “bệ đỡ” của nền kinh tế.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, nhất là dân cư ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa”, từ năm 2017, Agribank triển khai Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng nhằm mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất, cá nhân ở khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư.

Đặc biệt, để nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho người dân ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… cho vay qua tổ nhóm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Đến nay, Agribank triển khai trên 69.000 tổ vay vốn với gần 1,4 triệu thành viên. Cùng với đó, Agribank đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, triển khai Đề án phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất, chính đáng của người dân.

Thông qua triển khai đa dạng các kênh dẫn vốn, nguồn vốn Agribank góp phần cải thiện đời sống của người dân, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước nâng cao năng suất, tăng sản phẩm hàng hóa cho xã hội, tăng thu nhập cho các hộ gia đình, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực

Trong bối cảnh nền kinh tế còn diễn biến khó lường, Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, trên cơ sở tiết giảm chi phí và giảm lãi suất huy động đầu vào, Agribank đã 06 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ trực tiếp các đối tượng khách hàng, giúp giảm thiểu chi phí để tập trung tái cơ cấu, khôi phục hoạt động kinh doanh. Chỉ riêng lần điều chỉnh giảm lãi suất lần thứ 5, có khoảng 2 triệu khách hàng được Agribank hỗ trợ, với tổng số tiền được giảm là hơn 1.000 tỷ đồng.

Agribank tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… cho vay qua tổ nhóm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Nguồn: Agribank.
Agribank tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… cho vay qua tổ nhóm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Nguồn: Agribank.

Đồng thời, Agribank triển khai các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của NHNN về cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ khách hàng trả nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch; dành quy mô 30.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; giảm tới 3% lãi suất cho khách hàng vay vốn với mục đích kinh doanh bất động sản gặp khó khăn còn dư nợ trong thời gian từ 31/01/2023 đến 31/12/2024...

Có thể thấy, trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn nỗ lực khẳng định vai trò, vị thế. Với nỗ lực đó, Agribank vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cho vay, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Agribank đối lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và đóng góp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tiếp tục xác định “tam nông” là địa bàn chiến lược, thời gian tới, Agribank đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Đảng, Nhà nước giao phó.