Giá vàng các thương hiệu chiều 04/03/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1261.50

1262.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


33,93

2

SJC

3374

3381

7

-12

3

BTMC

3342

3387

(thấp nhất)

45

-6

(nhỏ nhất)

4

AAA

3367

3385

18

-8

5

Thần tài SBJ

3370

3381

(cao nhất)

11

-12

(lớn nhất)

6

Eximbank

3372

3382

10

-11

7

Phú Quý

3373

3383

10

-10

8

PNJ

3372

3382

10

-11

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (04/03/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (04/03/2016) có xu hướng tăng mạnh. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long và SJC đồng loạt tăng 150.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm từ 120.000 – 160.000 đồng/lượng.


THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 04/03/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,42 (+0,15)

33,87 (+0,15)

450

* Mức tăng giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (04/03/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1261.50 (tăng)

1262.00 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

33,96 (+0,65)

33,97 (+0,65)

0,06 (-0,04)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (04/03/2016), giá vàng thế giới tăng 650.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (04/03/2016).