Giá xăng có thể tăng đến 2.150 đồng/lít nếu không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Ngọc Ánh

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong kỳ điều hành ngày 21/7/2021, nếu không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng E5RON92 sẽ tăng 2.150 đồng/lít và giá bán là 21.910 đồng/lít; xăng RON95-III sẽ tăng 1.217 đồng/lít và giá bán là 22.133 đồng/lít.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG nhìn chung ở mức cao.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã chi liên tục ở mức cao đối với các loại xăng dầu với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg (cụ thể mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từng kỳ đối với từng loại xăng dầu theo phụ lục gửi kèm).

Do chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu liên tục ở mức cao như trên nên giá xăng dầu trong nước đã có mức biến động thấp hơn mức biến động của giá xăng dầu thế giới.

Nhằm tiếp tục hạn chế mức tăng giá của các mặt hàng xăng dầu có biến động giá lớn, hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng có giá ổn định hơn để có dư địa điều hành giá trong các tháng cuối năm 2021, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức cao đối với các mặt hàng xăng; thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại dầu.

Trong kỳ điều hành ngày 21/7/2021, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với một số loại dầu ở mức: dầu diesel trích lập 200 đồng/lít, dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập 300 đồng/kg. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 không cao hơn 20.610 đồng/lít (tăng 850 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 1.300 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.150 đồng/lít và giá bán là 21.910 đồng/lít); Xăng RON95-III không cao hơn 21.783 đồng/lít (tăng 867 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 350 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.217 đồng/lít và giá bán là 22.133 đồng/lít).

Đối với mặt hàng dầu, giá ván Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.537 đồng/lít (tăng 418 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 15.503 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.670 đồng/kg (tăng 221 đồng/kg so với giá hiện hành).

Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.