Đánh giá thực tế để sửa đổi cách thức vận hành quỹ bình ổn giá xăng dầu chặt chẽ, hiệu quả hơn

Đánh giá thực tế để sửa đổi cách thức vận hành quỹ bình ổn giá xăng dầu chặt chẽ, hiệu quả hơn

Trả lời phóng viên liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại buổi Họp báo thường kỳ quý III/2023 do Bộ Tài chính tổ chức chiều 5/10/2023, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đang tham gia, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến xăng dầu, trong đó có nội dung về quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. 
Để bảo đảm minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Để bảo đảm minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 15/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi). Tại phiên họp, các đại biểu nhất trí quan điểm tiếp tục duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tuy nhiên, cần có quy định để bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ.
Luật Giá (sửa đổi): Cần làm rõ việc quản lý giá trong một số lĩnh vực đặc thù

Luật Giá (sửa đổi): Cần làm rõ việc quản lý giá trong một số lĩnh vực đặc thù

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi) xác định rõ giới hạn phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật; xác định mối quan hệ với các đạo luật liên quan theo hướng không trùng lắp, mâu thuẫn dẫn đến xung đột pháp luật. Đặc biệt, cần làm rõ việc quản lý giá trong một số lĩnh vực đặc thù như đất đai, y tế…
Giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn mức tăng của thế giới

Giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn mức tăng của thế giới

Để giảm thiểu ảnh hưởng do sự biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới đối với giá xăng dầu trong nước, thời gian qua, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã sử dụng hiệu quả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), đảm bảo phù hợp với quy định. Theo đó, giá xăng dầu trong nước đã có mức tăng thấp hơn mức tăng giá xăng dầu trên thị trường thế giới.