Giá xăng, dầu tăng, giảm trái chiều

Trần Huyền

Trong kỳ điều hành hôm nay (11/4), giá xăng, dầu được Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng, giảm trái chiều.

Giá bán xăng E5RON92 được điều chỉnh không cao hơn 23.848 đồng/lít. Ảnh: internet
Giá bán xăng E5RON92 được điều chỉnh không cao hơn 23.848 đồng/lít. Ảnh: internet

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Theo đó, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 23.848 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 973 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Trước đó, ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất ngày 4/4 vừa qua, giá bán lẻ xăng RON95 được điều chỉnh giảm 10 đồng/lít,  xăng E5RON92 và các mặt hàng dầu được điều chỉnh tăng tăng từ 140 đồng/lít đến 290 đồng/lít.