Cục Thuế Quảng Bình:

Giám sát chặt chẽ xuất hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

PV. (t/h)

Cục Thuế Quảng Bình sẽ giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn nói chung và hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu nói riêng để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bán hàng không xuất hóa đơn, phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định.

Cục Thuế Quảng Bình sẽ giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn với xuất bán xăng dầu.
Cục Thuế Quảng Bình sẽ giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn với xuất bán xăng dầu.

Thời gian qua, Cục Thuế Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các chi cục thuế, các phòng chức năng khẩn trương triển khai thúc đẩy các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiến hành ngay các giải pháp, thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế, người dân, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và những lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. 

Đến ngày 29/3/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 216/218 doanh nghiệp với 117/119 cửa hàng đã áp dụng các giải pháp xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng.

Tuy nhiên, Cục Thuế Quảng Bình cho biết, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có các cây xăng cũ, thiết bị chưa đáp ứng cài đặt phần mềm xuất hóa đơn tự động sau mỗi lần bán nên phải áp dụng các giải pháp tạm thời như xuất hóa đơn qua máy tính tiền cầm tay (máy Pos) hoặc cài đặt ứng dụng xuất hóa đơn trên điện thoại.

Với việc áp dụng các giải pháp này thì việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán phải thực hiện bằng thủ công, người bán hàng phải nhập các thông tin, dữ liệu sau mỗi lần bán hàng, việc xuất hóa đơn phụ thuộc phần lớn vào ý thức chấp hành của người bán, do đó dễ xảy ra hiện tượng xuất hóa đơn đối phó, trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Do đó, cần có giải pháp tăng cường giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn nói chung và hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu nói riêng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bán hàng không xuất hóa đơn, phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định.

Thời gian tới, Cục Thuế Quảng Bình sẽ chỉ đạo các chi cục thuế giám sát thường xuyên, chặt chẽ việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán. Cục Thuế cũng sẽ phối hợp đồng bộ từ phía các cơ quan chức năng như Công thương, Khoa học công nghệ, Quản lý thị trường, Công an và sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp.

Đơn vị sẽ tập trung giám sát tại các cửa hàng đang áp dụng các giải pháp tạm thời như xuất hóa đơn qua máy tính tiền cầm tay (máy Pos) hoặc cài đặt ứng dụng xuất hóa đơn trên điện thoại, chưa cài đặt phần mềm xuất hóa đơn điện tử tự động.

Trước mắt, Cục Thuế Quảng Bình đang tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra việc thực hiện xuất hoá đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng tại các cửa hàng bán xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Các phòng/chi cục thuế cũng thành lập các Tổ công tác thực hiện theo dõi kiểm tra giám sát việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán lẻ xăng dầu.

Cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội thuế, công chức quản lý thuế có các biện pháp quản lý, theo dõi giám sát thường xuyên, chặt chẽ. Phối hợp với Đoàn liên ngành, Tổ công tác trong việc giám sát và xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để người dân biết về quy định xuất hóa đơn sau mỗi lần bán xăng dầu để người dân dần dần có thói quen lấy hóa đơn, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn hành vi trốn thuế.

Theo Cục Thuế Quảng Bình, bên cạnh các giải pháp trên cần song song có các giải pháp như có chính sách hỗ trợ các cây xăng cũ nâng cấp máy móc thiết bị đáp ứng cài đặt phần mềm xuất hóa đơn tự động sau mỗi lần bán (tiến tới bắt buộc áp dụng nâng cấp để đáp ứng). Đối với các dự án kinh doanh xăng dầu mới, cần có quy định bắt buộc đủ điều kiện cài đặt phần mềm giải pháp xuất hóa đơn điện tử tự động sau mỗi lần bán.