Giá xăng tiếp tục giảm

PV.

Từ 15h hôm nay (21/12/2018), giá Xăng E5RON92 tiếp tục được điều chỉnh giảm 394 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 318 đồng/lít.

Từ 15h hôm nay (21/12/2018), giá xăng E5RON92 tiếp tục được điều chỉnh giảm 394 đồng/lít,
Từ 15h hôm nay (21/12/2018), giá xăng E5RON92 tiếp tục được điều chỉnh giảm 394 đồng/lít,

Trong kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95 là 1.000 đồng/lít; Dầu diesel là 1.200 đồng/lít; Dầu hỏa là 1.200 đồng/lít; Dầu mazut là1.400 đồng/kg; Xăng E5RON92 giữ nguyên mức trích lập như hiện hành.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá xăng E5RON92 giảm 394 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 318 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 257 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 249 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 394 đồng/kg.

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 16.787 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 18.141 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.001 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.003 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.008 đồng/kg.

Các mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và giá các mặt hàng xăng dầu như trên được điều chỉnh nhằm đảm bảo nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm phục vụ công tác bình ổn giá xăng dầu trong nước sắp tới, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong, sau Tết.

Đồng thời, góp phần tiếp tục khuyến khích thương nhân kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng sinh học E5RON92; Khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5RON92.