Giải đáp quy định về đối tượng hưởng mã BHYT quyền lợi 2

Theo Chinhphu.vn

Ông Phạm Bá Chinh (Hà Nội) nhập ngũ tháng 2/1975, chuyển ngành tháng 3/1982, có Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba và hiện là hội viên Hội cựu chiến binh thành phố. Ông Chinh hỏi, khi nghỉ hưu ông có được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT sang mã quyền lợi 2 không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Điều 4 Chương II Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT có quy định về mức hưởng BHYT.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đối tượng hưởng quyền lợi 2 bao gồm:

CK: Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã CC.

CB: Cựu chiến binh theo quy định pháp luật về cựu chiến binh.

KC: Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo.

DT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

DK: Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

XD: Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

BT: Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.

TS: Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của ông được đổi sang mã quyền lợi 2 trên thẻ BHYT.