Giải pháp chính thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành Năng lượng

Trang Phạm

Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh, nguồn tài nguyên ngày càng hạn hẹp, ngành Năng lượng Việt Nam cần phải chuyển đổi theo hướng kinh tế tuần hoàn nhằm giảm lượng phát thải ra môi trường và thực hiện mục tiêu đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Giải pháp chính thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành Năng lượng - Ảnh 1