Giải pháp tháo gỡ cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh

Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Giải pháp tháo gỡ cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn