Giảm 201,5 giờ nộp thuế và hơn 1,5 triệu chứng từ/năm

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư, có hiệu lực thi hành từ 01/9/2014, nhằm giảm số giờ nộp thuế cho DN.

Giảm 201,5 giờ nộp thuế và hơn 1,5 triệu chứng từ/năm
Cán bộ Cục Hải quan Đồng Tháp tại cảng Sa Đéc hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục. Nguồn: customs.gov.vn

Cụ thể, Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư khác gồm: Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08/2013/TT-BTC, Thông tư số 85/2011/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư số 119/2014/TT-BTC đã bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình SXKD; bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại phải nhập khẩu khẩu trở lại; bỏ mức 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với DN mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Thông tư này cũng bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (cơ sở kinh doanh sử dụng ngay hóa đơn thương mại trong hồ sơ hải quan).

Đồng thời bỏ quy định phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế đối với xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả nếu có hợp đồng và chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp.

Thông tư 119/2014/TT-BTC cũng bỏ 12 chỉ tiêu tại các Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào; bán ra; v.v...

Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện những nội dung này, DN sẽ giảm được 201,5 giờ tính thuế, khai thuế. 

Trước đó, ngày 22/8/2014 Bộ Tài chính đã có văn bản số 11802/BTC-TCHQ bỏ quy định một ủy nhiệm thu ngân sách cho một tờ khai hải quan bằng một ủy nhiệm thu cho tất cả các tờ khai trong cùng một lô hàng hóa XNK. Bộ Tài chính cho biết, quy định này sẽ giảm trên 1,5 triệu chứng từ/năm phải kê khai để nộp thuế.