Công văn số 2973/TCHQ-GSQL:

Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19


Công văn số 2973/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2020 về giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 2973/TCHQ-GSQL.