Giám sát trực tuyến các giao dịch có dấu hiệu "làm giá"

Theo Đầu tư

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN) cho biết, UBCKNN vừa vận hành Hệ thống giám sát thị trường MSS, qua đó cho phép cơ quan quản lý có thể giám sát trực tuyến các giao dịch trên hai Sở, đồng thời truy xuất dữ liệu trong quá khứ phục vụ cho việc phân tích các giao dịch có dấu hiệu làm giá, thâu tóm, hoặc thao túng.

Giám sát trực tuyến các giao dịch có dấu hiệu "làm giá"
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trước đây, cơ chế giám sát của UBCKNN Nhà nước dựa trên hệ thống báo cáo từ tuyến 2 là các Sở Giao dịch chứng khoán, do đó, còn hạn chế trong việc phát hiện các giao dịch có dấu hiệu không công bằng.

Việc đưa vào ứng dụng hệ thống giám sát mới sẽ cho phép cơ quan quản lý chủ động trong việc phân tích các dữ liệu giao dịch, kết hợp với dữ liệu phân tích từ các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký, để có quyết định xử lý kịp thời.

Liên quan đến việc phát triển các sản phẩm mới để tăng sức hấp dẫn, tạo thêm không gian hoạt động cho nhà đầu tư, ông Sơn cho rằng, so với nhiều thị trường trong khu vực, thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, đưa ra các sản phẩm mới cần tính đến sự an toàn, hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư tham gia.

Chính vì vậy, nhiều sản phẩm được các thị trường khu vực đưa vào sử dụng, nhưng Việt Nam lại chưa có đủ các yếu tố để triển khai.

Vì thế, sắp tới, khi cơ quan quản lý vận hành một số sản phẩm mới, như ETF, chứng chỉ bất động sản và các sản phẩm phái sinh, đòi hỏi nhà đầu tư phải nâng cao trình độ và khả năng chấp nhận rủi ro.

“Tôi biết thị trường kỳ vọng rất nhiều vào cơ chế, chính sách mới, để giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội đầu tư trên nền tảng thị trường công bằng, công khai, minh bạch. Thời gian qua, UBCKNN đã nỗ lực xây dựng khung chính sách pháp lý, để ban hành và đưa vào áp dụng trong thực tiễn, nhưng chúng tôi cũng hết sức chú ý đến sự phù hợp khi triển khai vào thị trường Việt Nam”, ông Sơn cho biết.