Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 2/2022:

Giao dịch giảm nhẹ, số lượng tài khoản tiếp tục tăng

PV.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 2/2022, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm nhẹ trong khi số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước.

Theo HNX, tháng 2/2022, chỉ số VN30 giảm 0,98% so với tháng trước và đạt 1517,18 điểm tại thời điểm cuối tháng.

Thị trường cũng chứng kiến giao dịch giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, với tổng cộng 16 phiên giao dịch được tổ chức trong tháng 2, sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 có tổng khối lượng giao dịch đạt 2.198.370 hợp đồng với giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 335.694 tỷ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 137.395 hợp đồng/phiên, giảm 1,8% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 205.443 hợp đồng vào ngày 24/2/2022. 

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 2/2022

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 2.2022

Tháng 1.2022

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

137.395

141.475

-2,88%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

27.622

22.747

21,43%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng hợp đồng mở (OI) của VN30 tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt 27.622 hợp đồng, tăng 21,43% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng đạt 30.612 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 15/2/2022.

Về cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường, thống kê của HNX cho thấy, giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước chiếm 26,62%, nhà đầu tư cá nhân chiếm 70,87% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch của khối ngoại trong tháng 2/2022 giảm 21,8% so với tháng trước, chiếm 2,51% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hình 1: Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 2/2022

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 50 hợp đồng được giao dịch, với tổng giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 61,25 tỷ đồng. OI tại ngày cuối tháng là 0 hợp đồng.

Hình 2: Tổng hợp khối lượng giao dịch và OI hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn

Theo HNX, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Trong đó, tại thời điểm cuối tháng 2/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 854.648 tài khoản, tăng 6,59% so với tháng trước. 

Hình 3: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn