Giao hơn 106 nghìn tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 với tổng dự toán là 106.118.250 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong số dự toán được giao, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP. Hà Nội được giao 18.846.459 triệu đồng; BHXH TP. Hồ Chí Minh 20.102.755 triệu đồng; BHXH An Giang 1.381.754 triệu đồng; BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 879.422 triệu đồng; BHXH tỉnh Bạc Liêu 809.051 triệu đồng; BHXH tỉnh Bắc Giang 1.453.611 triệu đồng...

Đối với chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 và năm 2021 vượt dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao và đã được BHXH Việt Nam thẩm định, tổng hợp đảm bảo nguyên nhân khách quan, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam chủ động quyết định việc tạm cấp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ quỹ bảo hiểm y tế cho các địa phương để đảm bảo kinh phí kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam. Số kinh phí tạm cấp tối đa bằng 80% số kinh phí đã được BHXH Việt Nam thẩm định, tổng hợp do nguyên nhân khách quan, trình Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo BHXH cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao; không giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; tham gia quản lý quỹ bảo hiểm y tế theo quy định; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định về việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời.

Các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông về bảo hiểm y tế, có giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng hướng tới đạt chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp, gắn với chất lượng dịch vụ, điều kiện thực tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh gắn với chất lượng dịch vụ y tế và chế tài xử lý với các trường hợp đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố  chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định giao dự toán thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021. Cụ thể, tổng thu là 448.723.675 triệu đồng; tổng chi là 350.826.363 triệu đồng.