Gỡ vướng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công

Theo Chinhphu.vn

Gia đình ông Nguyễn Hà Hải là gia đình có công với cách mạng, được cấp nhà ở tại số 61, phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, nay thuộc sở hữu của Viện Khảo cổ học. Hiện nhà ở của gia đình ông đã xuống cấp trầm trọng, nhưng không được phép sửa chữa, xây dựng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gia đình ông Hải đã nhiều lần làm đơn gửi Giám đốc Viện Khảo cổ học đề nghị về việc chuyển chỗ ở, tuy nhiên nguyện vọng của gia đình vẫn chưa được giải quyết. Nay ông Hải tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có phương án cụ thể để gia đình ông yên tâm sinh sống.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do trong đơn thư của ông không nêu rõ cụ thể về hoàn cảnh gia đình cũng như điều kiện cụ thể của nhà ở mà gia đình ông đang ở nên Bộ Xây dựng không có cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, nếu trường hợp gia đình ông là gia đình có công với cách mạng thì tùy từng trường hợp cụ thể sẽ được Nhà nước hỗ trợ theo các chính sách sau:

Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng  từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Điều 3 của Quyết định số 20/QĐ-TTg.

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Đề nghị ông liên hệ với UBND TP. Hà Nội để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết cụ thể theo quy định.