Trình Quốc hội quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Trình Quốc hội quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9, sáng ngày 15/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2020 và năm 2021.
Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá tình hình thị trường thời gian qua, từ đó xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về phát hành TPDN riêng lẻ.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường

Ngày 8/12, trong chương trình làm việc của Phiên họp thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật. Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng liên quan đến tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Dó đó, cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo các nội dung đề xuất sửa đổi là cần thiết, cấp bách; phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi khi ban hành.
Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Các quy định tại Nghị quyết số 126/NQ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/10/2021.
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế

Với những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu. Do vậy, việc tăng cường và bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế thông qua đẩy mạnh thu hút đầu tư không chỉ là nhu cầu, mà còn là giải pháp quan trọng trong thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.