Gỡ vướng thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế

PV. (Tổng hợp)

Liên quan đến nội dung vướng mắc của Công ty TNHH FLECON Việt Nam về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế, Bộ Tài chính đã giải đáp cụ thể nội dung này tại Công văn 5235/BTC-CST.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 4 Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường quy định, túi ni lông thuộc diện chịu thuế.
Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 4 Luật thuế Bảo vệ môi trường quy định về đối tượng không chịu thuế BVMT như sau: “Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu”.
Đồng thời, tại Điều 1 và 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định: “4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi) tại Khoản này được quy định cụ thể như sau:
a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa bao gồm:
a1) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu.
a2) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói”.
Đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.
Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩu thì cơ sở sản xuất hàng hóa phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi bán hàng hóa.
Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty tại Công văn số 04-2018/XNK-FLC nêu trên: Trường hợp Công ty nhập khẩu túi ni lông thuộc diện chịu thuế Bảo vệ môi trường, sau đó lượng túi ni lông này được đóng gói (luồn) vào trong bao bì PP là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa quy định tại điểm a2 Khoản a Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính và Công ty trực tiếp xuất khẩu bao bì PP nêu trên thì Công ty không phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng túi ni lông nêu trên khi nhập khẩu.