Gỡ vướng về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công


Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công được hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bạn đọc Hồ Thị Thơm (TP. Hồ Chí Minh) có gửi câu hỏi đến buổi giải đáp trực tuyến về Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế chiều ngày 20/3/2019: "Tháng 5/2018 người lao động mới bắt đầu làm việc tại công ty tôi. Tại thời điểm vào làm việc, cá nhân đó đã được cấp mã số thuế TNCN. Vậy, vào thời điểm chi trả thu nhập cho người lao động, thu nhập dưới 9 triệu đồng và người lao động có bản gửi bản cam kết thu nhập không quá 10 triệu đồng/năm để không khấu trừ thuế TNCN mặc dù trước khi vào làm tại doanh nghiệp chúng tôi người lao động cũng có thu nhập ở 1 đơn vị khác. Vậy, công ty chúng tôi có phải khấu trừ thuế TNCN của người lao động đó hay không?"

Giải đáp vướng mắc này, Tổng cục Thuế cho biết, theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi. Do đó, trường hợp người lao động có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên có thu nhập dưới 9 triệu đồng thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế TNCN.

Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hợp đồng dịch vụ,… mà có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm bản cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Tuy nhiên, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế khi thực hiện quyết toán thuế.