Hà Nội: Đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận… qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận của người nộp thuế và sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng xã hội trong công tác quản lý thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục thuế Hà Nội trong thời gian tới.

Hà Nội: Đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế
Tính đến nay tại Hà Nội có khoảng trên 92.000 doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng. Nguồn: internet

Cục thuế TP. Hà Nội xác định cải cách hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đã triển khai hiệu quả trong từng giai đoạn.

Với gần 117.000 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề trên địa bàn là những thách thức rất lớn đối với công tác quản lý của ngành thuế Thủ đô. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với người nộp thuế, Cục thuế Hà Nội đã không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tăng cường ứng dụng các giải pháp về công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác quán lý. Song song với việc triển khai các phần mềm quản lý người nộp thuế, quản lý các nghĩa vụ nộp thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế của ngành, Cục thuế TP. Hà Nội còn đẩy mạnh triển khai các ứng dụng phục vụ người nộp thuế, như  khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, đối chiếu chéo hoá đơn… Tính đến nay có khoảng trên 92.000 doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng đạt trên 90% doanh nghiệp trên địa bàn khai thuế qua mạng, trên 95% hồ sơ người nộp thuế đã được khai thành công qua mạng, giúp giảm thiểu nhiều chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan thuế.

90% doanh nghiệp trên địa bàn khai thuế qua mạng, trên 95% hồ sơ người nộp thuế đã được khai thành công qua mạng.

Với chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao công tác quản lý trong thời gian tới Cục thuế Hà Nội sẽ hoàn thiện và tiếp tục phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai kiểm soát chặt chẽ các đơn vị sử dụng hoá đơn có dấu hiệu bất hợp pháp và triển khai các biện pháp thu hồi cho ngân sách nhà nước.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp tốt với các ngành, các cấp để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt trong công tác đôn đốc thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Thành lập các đoàn công tác liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra phòng chống gian lận thương mại, gian lận về giá, buôn lậu, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hoá đơn, chống thất thu ngân sách...  Chú trọng công tác quản lý nợ thuế theo Luật định, thực hiện đầy đủ các Quy trình: phân loại nợ, phân tích, đánh giá rõ thực chất tình hình nợ, triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm phát hiện, xử lý và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế…