Hà Nội quyết liệt thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế


TP. Hà Nội yêu cầu quyết liệt áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế.

Quyết liệt áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế.
Quyết liệt áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế.

Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ yêu cầu quyết liệt áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, thiếu sót của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, đấu giá tài sản. Chỉ thị 22 nhận định, công tác thi hành án dân sự, hành chính vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn thấp; số vụ việc, tiền tồn đọng còn cao; nhiều vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, đặc biệt là những vụ việc cần tổ chức cưỡng chế, một số bản án hành chính chậm được thi hành hoặc thi hành không triệt để.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự, án hành chính; quán triệt triển khai tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Chỉ thị nêu nhiệm vụ cụ thể của một số ngành, đơn vị. Theo đó, HĐND thành phố cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát hoạt động thi hành án; việc giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ban Cán sự đảng UBND thành phố cần kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tham nhũng, những vụ việc tồn đọng, kéo dài…

Đảng uỷ công an, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, điều tra, kiểm sát, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; quyết liệt áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, thiếu sót của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong toả, đấu giá tài sản thi hành án trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.

Theo Nguyễn Hạnh/congthuong.vn