Hà Nội thí điểm ủy nhiệm thu thuế khoán với hộ kinh doanh

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo UBND quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và huyện Thanh Trì thực hiện thí điểm triển khai ủy nhiệm thu thuế hộ khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

UBND TP. Hà Nội cho biết, từ năm 2016, Bộ Tài chính triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Tại địa bàn thành phố Hà Nội, ủy nhiệm thu đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kể cả doanh thu theo hóa đơn) thí điểm tại quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và huyện Thanh Trì. Thời gian thực hiện từ tháng 1/2016 đến 31/12/2016, sơ kết đánh giá kết quả sau từng quý.

Đơn vị đăng ký tham gia thí điểm nhận ủy nhiệm thu gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT (tại quận Hai Bà Trưng); Ngân hàng TMCP Quân đội liên kết Tập đoàn Viễn thông Quân đội (tại quận Đống Đa); Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (tại huyện Thanh Trì). Đơn vị chủ trì thí điểm là Cục Thuế thành phố Hà Nội và các Chi cục Thuế: quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, huyện Thanh Trì.

UBND Thành phố yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và UBND huyện Thanh Trì phối hợp HĐND, Ủy ban MTTQ quận, huyện tập trung chỉ đạo Chi cục Thuế và cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp tổ chức thực hiện việc thí điểm ủy nhiệm thu thuế, đảm bảo không gây xáo trộn về kinh doanh và nộp thuế của hộ kinh doanh, kết hợp nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn.

Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp đơn vị nhận ủy nhiệm thu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, huyện Thanh Trì triển khai đảm bảo: Áp dụng các phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đổi soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận: Hai Bà Trưng, Đống Đa, huyện Thanh Trì phối hợp cơ quan Thuế và đơn vị nhận ủy nhiệm thu tổ chức hạch toán số thu thuế của hộ kinh doanh phù hợp việc nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát trong quá trình thực hiện; các NHTM trên địa bàn có giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện./.