Hà Nội triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Theo Thùy Lê/baokiemtoannhanuoc.vn

Hà Nội sẽ tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 từ ngày 01 - 30/7 nhằm thu thập thông tin toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Trước đó, trong cuộc tổng điều tra giai đoạn 1 (từ ngày 01/3), Cục Thống kê Hà Nội đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin của các DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các hiệp hội. Trong giai đoạn 2 này, TP. Hà Nội sẽ tiến hành thu thập thông tin của hơn 367.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 5.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố - đánh giá: Cuộc tổng điều tra lần này có sự đổi mới triệt để trong khâu thu thập thông tin, từ việc ứng dụng mạnh mẽ các hình thức thu thập thông tin điện tử đến việc đổi mới cách tiếp cận đối tượng, đơn vị điều tra nhằm đảm bảo việc thu thập thông tin thống kê ngày càng đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị Cục Thống kê TP. Hà Nội, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 theo đúng tiến độ. Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch, thường xuyên nắm bắt kip thời, hướng dẫn, giải thích những vướng mắc về nghiệp vụ cho điều tra viên trong suốt quá trình điều tra.

Đặc biệt, các đơn vị cần hỗ trợ điều tra viên liên lạc với các cơ sở sản xuất kinh doanh tạm nghỉ do dịch Covid-19. Ngoài ra, các điều tra viên, giám sát viên, thành viên Ban Chỉ đạo các cấp cũng phải thực hiện tốt các quy định, các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương và Thành phố.

Dự kiến, kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế 2021 toàn Thành phố sẽ được công bố vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức công bố vào tháng 02/2022./.