Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm đất nông lâm trường

TTXVN

Chiều 10/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, nhằm chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và chính quyền các quận, huyện, thị xã rà soát đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm, trại trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nơi có đất chủ động rà soát các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa trên địa bàn thành phố (bao gồm các công ty trước đây trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công ty trước đây trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội). Qua đó tập hợp hồ sơ cổ phần hóa và xác định diện tích đất được sử dụng khi cổ phần hóa, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15/9.

Trên tinh thần đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng địa bàn, từng trường hợp, thực hiện theo nguyên tắc, đơn vị có đủ điều kiện thì xử lý, giải quyết trước. Các trường hợp có vướng mắc liên quan đến các sở, ngành khác thì Sở sẽ tổ chức lấy ý kiến để giải quyết, bảo đảm tiến độ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/11 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong quá trình thực hiện công việc này, nếu phát hiện các trường hợp phức tạp, các trường hợp vi phạm pháp luật, Sở sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thanh tra theo quy định, làm căn cứ xử lý.

Đối với các nông trường, lâm trường, trạm trại chưa thực hiện cổ phần hóa, liên ngành sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, phân loại, xử lý khắc phục vi phạm.

Được biết, trong tháng Bảy vừa qua, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức giám sát việc quản lý và sử dụng đất tại một số nông trường, lâm trường, trạm trại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai trên địa bàn từ năm 2003 đến năm 2011./.