Hà Tĩnh: Phấn đấu thu thuế và phí năm 2013 đạt và 4.170 tỷ đồng trở lên

Đức Thống - Cục Thuế Hà Tĩnh

(Tài chính) Mặc dù năm 2013, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà ước nhưng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn tích cực, nỗ lực, chủ động xây dựng các giải pháp ngay từ đầu năm để phấn đấu vượt dự toán giao.

Hà Tĩnh: Phấn đấu thu thuế và phí năm 2013 đạt và 4.170 tỷ đồng trở lên
Cục Thuế Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. Nguồn: internet

Trong tháng 8/2013, toàn Tỉnh thu gần 200 tỷ đồng,  luỹ kế 8 tháng đạt hơn 2.620 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 334 tỷ đồng, thuế phí 2.289 tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm Tỉnh giao, bằng 92% dự toán năm Bộ giao, tăng 45% so với cùng kỳ.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán giao cả năm, Cục Thuế Hà Tĩnh đang tích cực chỉ đạo về công tác tuyên truyền và hỗ trợ chính sách pháp luật thuế, phối hợp với các ngành để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thuế; tăng cường giám sát kê khai thuế nhằm phát hiện việc kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế để thực hiện kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch tại doanh nghiệp (DN); Tiếp tục công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành thuế tại các DN theo kế hoạch đã lập, xử lý kịp thời, nghiêm minh các DN, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, nhằm chống thất thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra năm 2013 đã được giao.

Bên cạnh đó, khai thác tốt nguồn thu hiện có nhất là thuế nhà thầu của các DN đầu tư nước ngoài và các DN ngoại tỉnh thi công trên địa bàn, thuế tài nguyên, phí môi trường các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh khách sạn, ăn uống, thương mại; Thuế Thu nhập cá nhân để tăng nguồn thu cho ngân sách; áp dụng các biện pháp thu nợ để thu hết số nợ đọng và số phát sinh trong 8 tháng đầu năm. Những trường hợp nợ đọng thuế lớn, chây ì nộp thuế  áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo luật định, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% so với tổng thu ngân sách, chống thất thu và tăng thu ngân sách.

Thực hiện công văn số 10343/BTC-TCT của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 16/8/2013 và Tỉnh ủy Hà Tĩnh có công điện số 965-CĐ/TU ngày 20/8/2013 về việc tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2013. Cục Thuế Hà Tĩnh cũng tiếp tục thực hiện đề án 30 của UBND Tỉnh “Nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách từ thuế và phí đến năm 2015 và các năm tiếp theo” và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Cục Thuế Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013.