Hải quan An Giang bắt giữ hàng lậu trị giá 2,6 tỷ đồng

Theo baohaiquan.vn

Năm 2015, Cục Hải quan An Giang đã thu nộp ngân sách trên 106 tỷ đồng, đạt 118% so với chỉ tiêu giao; phát hiện, bắt giữ 203 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chiều ngày 5/1, Cục Hải quan An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, Cục Hải quan An Giang đã làm thủ tục hải quan cho hơn 16.200 tờ khai, tổng kim ngạch XNK đạt trên 870 triệu USD; làm thủ tục cho hàng hóa đăng ký thủ tục hải quan nơi khác thực xuất, nhập qua các cửa khẩu An Giang đạt 914 triệu USD; Thu nộp ngân sách trên 106 tỷ đồng, đạt 118% so với chỉ tiêu giao; phát hiện, bắt giữ 203 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

Năm 2016, Hải quan An Giang đề ra kế hoạch tiếp tục duy trì, phát triển nguồn thu, không để phát sinh nợ xấu nhằm đảm bảo thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao. Triển khai các biện pháp xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh.

Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; tăng cường công tác đối thoại, hợp tác với doanh nghiệp; iếp tục vận hành, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS…

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan An Giang sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan; chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác điều tra cơ bản, thu thập, nghiên cứu thông tin đối tượng, xây dụng cơ sở bí mật; tổ chức điều tra nghiên cứu nắm tình hình tại địa bàn; phối hợp công tác tuần tra kiểm soát; công tác đấu tranh chuyên án chống buôn lậu đạt hiệu quả.