Hải quan An Giang: Cải cách thiết thực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Hải quan An Giang luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK), bằng nhiều hoạt động đa dạng, tích cực triển khai hiệu quả thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS).

Hải quan An Giang: Cải cách thiết thực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Hải quan An Giang luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nguồn: internet

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

Thúc đẩy cải cách hành chính, thời gian qua, đơn vị thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại DN định kỳ để giải quyết khó khăn phát sinh và giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Thực hiện chương trình hỗ trợ cung cấp thông tin cho DN như truyên truyền, hướng dẫn về chính sách XNK; cách thức cũng như lưu ý về việc khai báo, tính thuế; cách thức cài đặt, sử dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hải quan điện tử. Thực hiện công khai minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật thông tin, tập trung trên các lĩnh vực quản lý DN, khai thác hệ thống thông tin mạng giữa Hải quan - Kho bạc - Ngân hàng nhằm hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế, phí và lệ phí hải quan.

Công khai về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện mẫu thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định để người dân và DN dễ hiểu và dễ thực hiện.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực  triển khai Chỉ thị của TCHQ (số 9296 ngày 25/7/2014) về việc triển khai Luật Hải quan 2014, có hiệu lực từ 1/1/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có hiệu lực.

Điểm nổi bật trong thời gian qua là đơn vị đã thực hiện có hiệu quả thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS)- chủ trương lớn của ngành Hải quan về rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK.

Phản hồi của DN với cơ quan hải quan cho thấy VNACCS/VCIS đã mang lại nhiều lợi ích.

DN có thể khai hải quan tại bất cứ  địa điểm nào có máy tính kết nối Internet và được thông quan ngay đối với lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra hàng hóa.

Thực hiện VNACCS/VCIS giúp DN giảm thời gian, chí phí làm thủ tục hải quan do doanh nghiệp có thể chủ động trong quá trình khai báo hải quan và sắp xếp thời gian đi nhận hàng và xuất hàng.

Công tác kiểm tra giám sát và xác nhận thực xuất trên hệ thống VNACCS/VCIS cũng đã được triển khai và kết nối với hải quan các tỉnh, thành phố. Điều này mang đến nhiều thuận lợi cho DN XNK. DN có thể đăng ký tờ khai tại các chi cục hải quan tỉnh, thành phố khác và được cán bộ công chức hải quan xác nhận thực xuất trên hệ thống VNACCS/VCIS tại các chi cục thuộc Hải quan tỉnh An Giang.

Cụ thể, trong tháng 6/2014, đơn vị đã “phủ sóng” thành công VNACCS/VCIS tại tất cả 6 chi cục hải quan cửa khẩu với 100% DN thường xuyên làm thủ tục XNK tham gia.

Từ tháng 06/2014 đến nay, đơn vị đã làm thủ tục VNACCS/VCIS đạt 3.665 tờ khai, kim ngạch đạt trên 242 triệu USD (xuất khẩu 203 triệu USD, nhập khẩu 39 triệu USD).

Hưởng ứng Chỉ thị số 24/CT-TTg

Hưởng ứng chủ trương tại Chỉ thị số 24/CT-TTg (ngày 05/8/2014 Thủ tướng Chính phủ) về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan yêu cầu rút ngắn 50% thời gian làm thủ tục hải quan, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Hải quan An Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu (DN XNK).

Bên cạnh việc tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN XNK, đơn vị  sẽ tăng cường công tác kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc Quyết định 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục Hải quan về Tuyên ngôn phục vụ khách hàng theo phương châm hành động “CHUYÊN NGHIỆP - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ”, giải quyết các hồ sơ của DN đúng hạn, không yêu cầu, đòi hỏi DN nộp các loại giấy tờ ngoài quy định.

Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền, giúp DN hiểu biết sâu rộng hơn về pháp luật hải quan, đồng thời để đưa ra các điều kiện ràng buộc theo yêu cầu của cơ quan hải quan để DN được hưởng ưu đãi về thủ tục hải quan, được thông quan nhanh chóng, chi phí giao dịch thấp, hạn chế kiểm tra, kiểm soát, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK trên địa bàn. Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt tại các điểm thông quan của chi cục hải quan của khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý cán bộ, công chức cố tình gây chậm trễ khi giải quyết thủ tục hải quan, có biểu hiện tiêu cực trong khi thi hành công vụ…