Hải quan Bình Dương: Cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ Thuế

PV.

(Tài chính) Mới đây, Cục Hải quan Bình Dương đã có công văn thông báo rộng rãi đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành về tình trạng một số nhà xuất bản lấy danh nghĩa Văn phòng Tổng cục Hải quan để đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phía Nam bán các loại sách, tài liệu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan không thực hiện việc bán sách, tài liệu cho các đơn vị và cá nhân. Việc làm nêu trên của một số đối tượng là không hợp pháp, bên cạnh đó còn tạo nên dư luận không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của ngành Hải quan.

“Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả” là tuyên ngôn phục vụ mà ngành Hải quan đang thực hiện. Tất cả những chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tin tức hoạt động, hỏi đáp trực tuyến…của ngành Hải quan điều được công khai, phổ biến rộng rãi trên website của Tổng cục Hải quan (theo địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) và website của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể truy cập, tra khảo và tìm hiểu những thông tin cần thiết.
 
Cục Hải quan Bình Dương đề nghị các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Ngành được biết; cũng như nâng cao cảnh giác khi có các đối tượng đến liên hệ bán sách, tài liệu nghiệp vụ mà lấy danh nghĩa ngành Hải quan thì phải chấn chỉnh ngay hoặc thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý cũng như khắc phục tình trạng trên.