Hải quan Bình Dương khẩn trương triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2021

Phi Vũ

Năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 15.900 tỷ đồng và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương giao dự toán thu là 16.000 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho Cục Hải quan Bình Dương là 16.700 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương  đã phân bổ chỉ cho các đơn vị trực thuộc thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao
Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương đã phân bổ chỉ cho các đơn vị trực thuộc thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN) thì đây là một thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, đơn vị cũng đã phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao của năm ngay từ những ngày đầu của năm mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021 và Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu năm 2021.

Theo đó, phát huy kết quả đạt được của năm 2020, năm 2021, đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu. Thường xuyên đối thoại với DN để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Hơn nữa, đơn vị cũng thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng DN về các chính sách mới, đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng thương mại, triển khai mở rộng chương trình phối hợp thu 24/7... tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đối tác hải quan - DN.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, đơn vị tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá,...