Hải quan Bình Dương tăng cường hợp tác với doanh nghiệp

PV.

Sáng ngày 22/10/2020 tại trụ sở Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan Bình Dương), Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp.

Đến dự buổi lễ, về phía Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng, đại diện phòng Giám sát quản lý cùng toàn thể Ban Lãnh đạo Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước; về phía doanh nghiệp đến dự có đại diện 10 Lãnh đạo cấp cao của 10 DN có số thu lớn trên địa bàn. 

Buổi lễ ký kết này dựa trên Chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 về kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan của Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước; căn cứ công văn số 1554/HQBD-GSQL ngày 05/6/2020 của Cục Hải quan Bình Dương về việc triển khai Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2020 nhằm mục tiêu tăng cường phát triển mối quan hệ đối tác giữa Hải quan - Doanh nghiệp;

Hướng dẫn, hỗ trợ DN thực thi đúng quy định của pháp luật về hải quan; thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của cộng đồng DN; tăng cường tính tự giác tuân thủ pháp luật và ngăn ngừa vi phạm pháp luật Hải quan.

Hy vọng rằng, sự phát triển hợp tác toàn diện và thường xuyên giữa Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước và DN trên địa bàn sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên, cùng  tuân thủ tốt pháp luật, tích cực hợp tác với cơ quan Hải quan trên địa bàn; thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của cộng đồng DN được bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật Hải quan.