Hải quan Bình Dương: Thu ngân sách hơn 8.827 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tính đến hết tháng 10/2016, Hải quan Bình Dương đã thu ngân sách đạt hơn 8.827 tỷ đồng, đạt hơn 85 % so với kế hoạch được giao...

Cán bộ Hải quan Bình Dương hỗ trợ DN hoàn thiện tờ khai. Nguồn: PV.
Cán bộ Hải quan Bình Dương hỗ trợ DN hoàn thiện tờ khai. Nguồn: PV.

Đạt được kết quả thu ngân sách khả quan nêu trên là do đơn vị triển khai hiệu quả các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK), rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết 19 và nghị quyết 35/NQ-CP.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã duy trì và ổn định hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng tại tại 7 chi cục hải quan. Tổng cục Hải quan cũng xếp đơn vị là một trong 5 cục hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước đạt hiệu quả cao trong việc ứng dụng, triển khai hệ thống này.

Cụ thể, thời gian thông quan với luồng xanh không quá 3-5 giây, luồng vàng không quá 5-10 phút, luồng đỏ không quá 30 phút (nếu kiểm tra thủ công) và không quá 5-7 phút nếu kiểm tra qua máy soi container.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả việc kiểm tra hàng hóa của DN qua hệ thống máy soi, giúp tiết kiệm chi phí bốc xếp, tháo dỡ hàng hóa, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN. Thời gian kiểm tra được rút ngắn chỉ từ 5 -7 phút/container.

Nhờ vậy số lượng DN và hoạt động XNK tại Bình Dương tăng nhanh qua. Đến nay, đon vị đã thu hút được hơn 4.000 DN tham gia hoạt động XNK, tăng gần 15% so với cùng kỳ; làm thủ tục thông quan hàng hóa cho 889.323 tờ khai, tăng 8,83%, kim ngạch XNK đạt hơn 27 tỷ 143 triệu USD tăng 0,98% so cùng kỳ năm 2015./.