Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt gần 4.600 tỉ đồng

Theo xaluan.com

(Tài chính)Theo Cục Hải quan Hải Phòng, công tác thu nộp ngân sách Nhà nước của đơn vị 2 tháng đầu nay mới đạt 4.565 tỉ đồng, đạt 11,83% chỉ tiêu giao năm 2014, giảm 9,33% so với cùng kì năm 2013.

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt gần 4.600 tỉ đồng
Công chức Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng nhập khẩu. Nguồn: xaluan.com

Theo phân tích của Cục Hải quan Hải Phòng, sở dĩ số thu ngân sách nhà nước tại đơn vị giảm so với cùng kì 2013, trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn tăng là do các mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao, đóng góp lớn về thuế có kim ngạch giảm mạnh.

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng đạt 4,668 tỉ USD, tăng 13,5% so với cùng kì 2013. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,889 tỉ USD, tăng 18,86%; kim ngạch nhập khẩu đạt 2,779 tỉ USD tăng 10,16%.

Các mặt hàng có số thu chủ yếu ở Hải quan Hải Phòng có kim ngạch giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2014 là ô tô các loại giảm 21,83%; xe máy giảm tới 91,97%; xi măng giảm 99,57%...

Năm 2014, Cục Hải quan TP Hải Phòng được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 38.600 tỉ đồng, tăng 4,7% so với số thực thu năm 2013.